Deratizácia

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Jedná sa o opatrenia preventívne a represívne s využitím chemických metód hubenia hlodavcov spočívajúcich najmä v aplikácii rodenicídov.


Prečo deratizácia od nás

Podľa legislatívy používame uzamykateľné deratizačné boxy (z tvrdeného plastu) na stále použitie. Do boxu sa vkladá návnada (otrava). Box zamedzuje prístupu osôb, detí, prípadne zvierať k samotnej otrave (bez kľúča sa nedá otvoriť). V polročných intervaloch sa kontroluje funkčnosť boxu, skontroluje sa návnada a v prípade potreby sa vymení stará návnada za novú.

predaj staničiek

Máte záujem o naše služby alebo sa chcete informovať? Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 902 900 801.

Späť hore