Dezinfekcia

Súbor metód a opatrení na zlepšenie hygieny prostredia súvisiaci s elimináciou možných infekcií. Biologickým rizikom rozumieme baktérie, riketsie, vírusy a parazity prenosné na ľudí po konzumácii požívatín a vyvolávajúce u nich chorobný stav a baktérie a plesne schopné vytvárať v požívatinách alebo črevnom trakte toxíny.


Najčastejšie dezinfikujeme

Zárukou kvality je príslušná kvalifikácia našich pracovníkov a dlhoročná prax v obore (vyše 20 rokov). Naši pracovníci majú oprávnenie o odbornej spôsobilosti na prácu s látkami používanými pri dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii, ktoré je nevyhnutné podľa ustanovenia § 21 písmena e) zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí. Povolenie na vykonávanie DDD činnosti je zaregistrované Štátnym zdravotným ústavom SR Bratislava, Ružinovská 8.

  • Obytné domy a rodinné domy
  • Potravinárske a reštauračné zariadenia
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Ubytovacie zariadenia
  • Po zomrelom

Máte záujem o naše služby alebo sa chcete informovať? Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 902 900 801.

Späť hore